LIÊN HỆ

Địa chỉ: 98 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Tp. HCM
Điện thoại: (+84-28) 6675 3636 | Hotline: (+84-9) 0903 623 065 
Email: luckygems98@gmail.com